Trucs de composició

Formats de text

Filtered HTML

 • [style:class_name]Content[/style] - Insert a div with a defined class name.
 • Les adreces de pàgines web i de correu electrònic es tornen automàticament en enllaços.
 • Utilitzar codi PHP personalitzat

  El codi PHP personalitzat es pot inserir en alguns tipus de contingut, incloent els enviaments i els blocs. Tot i que el codi PHP inserit dins d'un enviament o bloc és una opció potent i flexible quan l'utilitza un usuari de confiança amb experiència en PHP, és un perill i un risc important de seguretat si s'usa inadequadament. El mínim error a l'hora de publicar codi PHP pot comprometre accidentalment el vostre web.

  Si no esteu familiaritzat amb PHP, SQL i Drupal, eviteu utilitzar codi PHP personalitzat en els vostres enviaments. Experimentant amb PHP podeu corrompre la base de dades, inutilitzar el vostre web o comprometre'n seriosament la seguretat.

  Notes:

  • Recordeu-vos de comprovar exhaustivament si hi ha cap error de sintaxi o de lògica a cada línia abans de desar-ho.
  • Les sentències han d'acabar correctament amb punts i coma.
  • Les variables globals utilitzades dins del vostre codi PHP retindran els seus valors després d'executar el guió.
  • register globals està desactivat. Si necessiteu fer servir formularis, utilitzeu i estudieu les funcions de la API de formularis de Drupal.
  • Utilitzeu una sentència print o echo en el vostre codi per imprimir contingut.
  • Desenvolupeu i comproveu el vostre codi PHP utilitzant un guió i una base de dades de proves separats abans d'incorporar-ho al web de producció.
  • Considereu la possibilitat d'incloure el vostre codi PHP dins d'un mòdul específic o un fitxertemplate.php en lloc d'inserir-lo directament en un enviament o bloc.
  • Tingueu present que l'opció d'inserir codi PHP dins del contingut la proporciona el mòdul de filtre PHP. Si aquest mòdul està inhabilitat o esborrat, els blocs i enviaments amb codi PHP inserit poden mostrar-lo en lloc d'executar-lo.

  Un exemple bàsic: Crear un bloc de "Benvinguda" que saluda els visitants amb un missatge senzill.

  • Afegiu un bloc personalitzat al vostre lloc, anomenat "Benvingut/da". Establiu el seu format de text com a "PHP Code" (o cap altre format que suporti l'entrada de PHP), i afegiu el següent com a cos del bloc:

    print t('Benvingut visitant! Gràcies per visitar-nos.'); 
  • Per mostrar el nom d'un usuari registrat, utlitzeu el següent, en canvi:

   global $user;
   if ($user->uid) {
    print t('Benvingut, @name! Gràcies per visitar-nos.', array('@name' => format_username($user)));
   }
   else {
    print t('Benvolgut visitant! Gràcies per visitar-nos.');
   }
   

  Drupal.org ofereix alguns exemples de codi PHP. També podeu crear el vostre si teniu alguna experiència amb PHP i coneixements de Drupal a nivell de sistema.

 • Shortcodes usage

  1. [quote (class="additional class" | author="author name")]text[/quote] Formats the text like as a quote.

   Sample css:

   .quote { display:block; float:left; width:30%; margin:20px; margin-left:0; padding:5px 0 5px 20px; font-style:italic; border-left:3px solid #E8E8E8; line-heigh:1.5em; font-size:14px; letter-spacing: 1px; word-spacing: 2px; } .quote.right{ float:right; margin-right:0; margin-left:20px; }

    

  2. [img src="image.jpg" (class="additional class"|alt="alt text")/] Inserts an image based on the given image url.

  3. [highlight (class="additional class")]text[/highlight] Inserts span.highlight around the text.

   Sample css:

   span.highlight{ background-color:red; } span.highlight2{ background-color:cyan; }

    

  4. [button path="path" (class="additional class")]text[/button] Inserts a link formatted as a button. Use the url parameter for the link.

  5. [dropcap (class="additional class")]text[/dropcap] Makes dropcap from the text.

   Sample css:

   .dropcap { display:block; float:left; font-size:38px; line-height:38px; vertical-align:baseline; padding-right:5px; }

    

  6. [item (class="additional class"|id=item id|type=div,d,span,s)]text[/item] Inserts an html item (type parameter = div or span) around the given text.

   Additional class names can be added by the class parameter. The id parameter gives the html an unique css id.

    

  7. [clear (class="additional class"|id=item id|type=div,d,span,s)]text[/clear] Inserts a float-clearing html item (type parameter = div or span) around the given text. Use the simple [clear /].

   Additional class names can be added by the class parameter. The id parameter gives the html an unique css id.

    

  8. [link path="the Drupal path"]link text[/link] Inserts aliased Drupal path around the link text.

   If you omit the text and the closing [/link] tag, you get back the URL only.

   Additional parameters for the link:
   • title for link title. Default value is the link text. Use <none> to disable.
   • class for CSS classes.
   • style for additional CSS rules.
   • id for unique HTML id. (No need to use # sign.)
   Parameters for the URL:
   • html If true, enables HTML in the text. Default is false.
   • absolute Provides absolute URL if true. Default is false.
   • fragment The fragment of the URL.
   • alias If false, it disables aliased URL. Default is true.
   Samples:
   • Simple link with title: [link path="node/5" title="My little title"]link text[/link]
   • Link with class, style, no title: [link path="node/5" title="<none>" class="button my-button" style="text-transform: uppercase;" id="my-button"]button text[/link]
   • Absolute path with fragment: [link path="node/6" absolute="true" fragment="jump-to-content" /]

    

  9. [random (length="8") /] Inserts a random text with the given length.

    

  10. [embed_content nid=nodeid (class="additional class")/] Embed a node by nid into the text. Additional class names can be added by the class parameter.

 • Les línies i paràgrafs es reconeixen automàticament. Els salts de línia <br />, <p> paràgrafs i </p> tancaments de paràgraf s'insereixen automàticament. Si els paràgrafs no s'han reconegut, simplement afegeix un parell de línies en blanc.

Plain text

 • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
 • Les adreces de pàgines web i de correu electrònic es tornen automàticament en enllaços.
 • Les línies i paràgrafs es reconeixen automàticament. Els salts de línia <br />, <p> paràgrafs i </p> tancaments de paràgraf s'insereixen automàticament. Si els paràgrafs no s'han reconegut, simplement afegeix un parell de línies en blanc.
Scroll to Top